Özgür B. KOÇ

Başkan / Neova Sigorta Genel Müdürü


1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olduktan sonra 11 yıl hayat dışı sigorta sektöründe teknik ve reasürans yöneticiliği, 2 yılda uluslararası reasürans brokerliği yapmıştır.
1 Ocak 2009 tarihinden beri Neova Sigorta’nın Genel Müdürlüğünü yürüten Koç ayrıca 2014 yılında kurulan Katılım Sigortacılığı Derneği’nde dernek başkanı olarak görev yapmaktadır.
Bununla birlikte faizsiz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlaması amacıyla Başbakanlık genelgesiyle 2015 yılında kurulan Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu’nda Katılım Sigortacılığı Derneği Başkanı sıfatıyla üye olarak bulunmaktadır.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesi'nde görev almakta olup, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Hayat Dışı Yönetim Komitesi üyesidir.

Mete GÜLER

Üye / T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkan Vekili


Lisans eğitimini 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. 2016 yılında Illinois Üniversitesi Ekonomi Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2003-2006 yılları arasında Maliye Bakanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalıştı. 2006 yılında Sigorta Denetleme Kurulunda Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı ve 2009 yılında Sigorta Denetleme Uzmanlığına atandı. 2017 – 2018 yılları arasında Sigorta Denetleme Kurulunda İstanbul Grup Başkanlığı, 2018 yılı Şubat ayından itibaren Sigorta Denetleme Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2018 yılı Mayıs ayından bu yana vekaleten Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Haziran 2018 itibariyle Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesi üyesidir. Aynı zamanda Eylül 2019 tarihi itibarı ile DASK yönetim kurulu başkanlığına atanmıştır.

Murat KAYACI

Üye / T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdür Vekili


Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1996 yılında mezun olan Kayacı, aynı yıl açılan sınav sonrasında 1997 yılında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Hazine Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı.
T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki çalışma süresi içinde Michigan State University’de ekonomi alanında yüksek lisans eğitimi gören Kayacı, ayrıca merkezi Paris’te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Kurumsal ve Finansal İşler Direktörlüğünde danışman olarak görevlendirildi.
Mart 2018’de Sigortacılık Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanan Murat Kayacı aynı zamanda TARSİM Yönetim Kurulu Üyeliği ve DASK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Haziran 2018 itibariyle Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesi üyesidir.

Murat HAKSEVEN

Üye / Merkez Müdürü


Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı. İş hayatına bankacılık sektöründe bilgi teknolojileri alanında başladı. Kamu ve özel sektör kurumlarında Network Uzmanı, Sistem Analisti, Yazılım Uzmanı, Veri Tabanı Yöneticisi, Proje Yöneticisi, Bilgi Teknolojileri Bölüm Yöneticiliği, Yazılım ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev aldı.
Üst düzey yöneticilik görevlerinin yanı sıra, Yazılım Güvenilirlik Modelleri ve Yazılım Geliştirme Metodolojileri konularında akademik çalışmalarda da bulundu.
Bileşim A.Ş' de Operasyonlar Grubu'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Hakseven, son olarak Bileşim A.Ş' de Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevindeydi. Temmuz 2017 itibariyle Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne Merkez Müdürü olarak atandı ve halen bu görevi sürdürmektedir.