Trafik Değer Kaybı Eksper Atama Kullanım Kılavuzu

Trafik Değer Kaybı Eksper Ataması Yapmak İçin Tıklayınız.

 

“Karayolları Trafik Kanunu’ nun 92. maddesinin “l” bendi gereği; hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamı dışındadır.”

A) Hak Sahibi Tarafından Yapılan Değer Kaybı Eksper Ataması

1. "Eksper Atama Bilgileri" Adımı

https://online.sbm.org.tr/htm-eksist/public/talep/yeni.sbm linkinden aşağıdaki şekilde Trafik ürünü için e-Devlet doğrulaması yapılır.

İlgili ekranda Değer kaybı talepleri için "Değer Kaybı Ataması" seçeneği seçilir ve "Kullanım Sözleşmesi" onaylanarak "İleri" butonuna tıklanır.

 

2. "Atama Yapan Bilgileri" Adımı

Bu adımda Atayan Türü alanında "Mağdur/Sigorta Sözleşmesinden Menfaat Sağlayanlar" bilgisi seçilir ve "Kimlik No" alanında ekrana girilen e-Devlet kullanıcı bilgisi otomatik olarak gelir. Hak sahibi bu adımda sadece kendi e-Devlet kullanıcı bilgisi ile işlem yapabilir.

Hak sahibi bu ekranda aracı ile ilgili trafik değer kaybı talebi için; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile belirlenen belgeler ile birlikte Sigorta Şirketine yazılı başvuruda bulunduğunu beyan eder. "Başvuru Tarihi" nden itibaren 1 iş günü içerisinde şirket tarafından atama yapılmadıysa bu ekrandan hak sahibi eksper atama talebinde bulunabilir. Sigorta Şirketine yapılan yazılı başvurunun mevzuata uygun şekilde yapıldığının ispat yükü hak sahibindedir. Daha sonra oluşabilecek ihtilafların önüne geçebilmek için başvuru tarihi olarak sigorta şirketine yazılı başvurunun "ulaştığı" tarih doğru şekilde girilmelidir.

Bir önceki ekranda girilen Plaka, Hasar Tarihi ve e-Devlet doğrulaması yapılan Kimlik No bilgilerine ait Trafik Hasar Dosyası varsa; aşağıdaki ekranda bu bilgiler sistem tarafından otomatik getirilir ve kullanıcı tarafından seçilerek "İleri" butonu ile işleme devam edilir. Ekranda hasar dosyası yoksa; ilgili sigorta şirketi ile görüşmeniz gerekmektedir.

 

3. "Araç Bilgileri" Adımı

Bu adımda değer kaybı talebinde bulunulan araca ait bilgiler hasar dosyası üzerinde varsa ekranda otomatik getirilir. Sistemde olmayan bilgiler de kullanıcı tarafından ekrandan girilir.

Yanlış bilgi girilmesi, hasar tazmin sürecinizin uzamasına veya olumsuz sonuçlanmasına sebep olabileceğinden araç bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.

 

4. "Hasar Evrakları" Adımı

Bu adımda kullanıcı tarafından değer kaybı olduğunu gösteren belgeler(Eksper Raporu - Onarım Faturası - Hasar Fotoğrafları - Onarım Fotoğrafı) yüklenir. Belgelerin eklenmesi zorunlu değildir. Belge eklenmemesi durumunda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sistemlerindeki ve sigorta şirketleri nezdindeki evraklar esas alınacaktır.

 

5. "İletişim Bilgileri" Adımı

Bu adımda değer kaybı atama süreci ile ilgili e-Posta ve SMS bildirimlerinin gönderileceği kişiye ait iletişim bilgileri girilir. Ekspertiz işlemlerine ilişkin tüm bildirimler bu bilgiler esas alınarak yapılacağından doğru bilgi girişi yapılması önemlidir.

 

6. "Eksper Atama" Adımı

Bu adımda sistem tarafından sıralı şekilde eksper ataması yapılır. Sıralı atama, sigorta şirketleri tarafından yapılacak atalamalarda da geçerlidir.

Bir önceki ekranda "Kaydet" butonuna tıklandığında talebe ait işlem referans numarası, kullanıcı sorgu şifresi ve ekspere ait bilgiler aşağıdaki ekranda sistem tarafından otomatik olarak gösterilir. Ekspertiz süreci hakkında bilgi alabilmek için ekranda belirtilen referans no ve kullanıcı sorgu şifresinin not edilmesi önemlidir.

Bir önceki ekranda bulunan "Eksper Atama Durum Sorgulama" butonu kullanılarak plaka ve şifre bilgisi ile hasar bilgileri detayı sorgulanabilir.

 

B) Hak Sahibi Adına Yapılan Vekaleten Atama

1. "Eksper Atama Bilgileri" Adımı

https://online.sbm.org.tr/htm-eksist/public/talep/yeni.sbm linkinden aşağıdaki şekilde Trafik ürünü için e-Devlet doğrulaması yapılır.

İlgili ekranda Değer kaybı talepleri için "Değer Kaybı Ataması" seçeneği seçilir ve "Kullanım Sözleşmesi" onaylanarak "İleri" butonuna tıklanır.

 

2. Atama Yapan Bilgileri Adımı

Bu adımda hak sahibi adına vekaleten eksper atama talebinde bulunacak kişi ekrandaki bilgileri doldurur ve "İleri" butonu ile işleme devam eder.

Hak sahibi bu ekranda aracı ile ilgili trafik değer kaybı talebi için; Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile belirlenen belgeler ile birlikte Sigorta Şirketine yazılı başvuruda bulunduğunu beyan eder. "Başvuru Tarihi" nden itibaren 1 iş günü içerisinde şirket tarafından atama yapılmadıysa bu ekrandan hak sahibi adına veklaten eksper atama talebinde bulunulur. Sigorta Şirketine yapılanyazılı başvurunun mevzuata uygun şekilde yapıldığının ispat yükü hak sahibindedir. Daha sonra oluşabilecek ihtilafların önüne geçebilmek için başvuru tarihi olarak sigorta şirketine yazılı başvurunun "ulaştığı" tarih doğru şekilde girilmelidir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ek 6 ncı maddesi uyarınca sigorta tazminatı alacağının takibi ancak hak sahibinin kendisi, kanuni temsilcisi, kanuni temsilcinin bizzat vekâlet verdiği avukatı, hak sahibinin bizzat vekâlet verdiği eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşleri veya bunların avukatı vasıtasıyla yapılabilmektedir. Diğer kişiler tarafından yapılan talepler kanuna aykırılık teşkil edecektir.

 

3. "Araç Bilgileri" Adımı

Bu adımda değer kaybı talebinde bulunulan araca ait bilgiler hasar dosyası üzerinde varsa ekranda otomatik getirilir. Sistemde olmayan bilgiler de kullanıcı tarafından ekrandan girilir.

Yanlış bilgi girilmesi hasar tazmin sürecinizin uzamasına veya olumsuz sonuçlanmasına sebep olabileceğinden araç bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.

 

4. "Hasar Evrakları" Adımı

Bu adımda kullanıcı tarafından değer kaybı olduğunu gösteren belgeler (Eksper Raporu - Onarım Faturası - Hasar Fotoğrafları - Onarım Fotoğrafı) yüklenir. Belgelerin eklenmesi zorunlu değildir. Belge eklenmemesi durumunda SBM sistemlerindeki ve sigorta şirketleri nezdindeki evraklar esas alınacaktır.

 

5. "İletişim Bilgileri" Adımı

Bu adımda değer kaybı atama süreci ile ilgili e-Posta ve SMS bildirimlerinin gönderileceği kişiye ait iletişim bilgileri girilir. Hak sahibi adına yapılan vekaleten atamada aşağıdaki ekranda ilgili vekalet sözleşmesi eklenir ve "İleri" butonu ile işleme devam edilir.

Ekspertiz işlemlerine ilişkin tüm bildirimler bu bilgiler esas alınarak yapılacağından doğru bilgi girişi yapılması önemlidir.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ek 6 ncı maddesi uyarınca sigorta tazminatı alacağının takibi ancak hak sahibinin kendisi, kanuni temsilcisi, kanuni temsilcinin bizzat vekâlet verdiği avukatı, hak sahibinin bizzat vekâlet verdiği eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşleri veya bunların avukatı vasıtasıyla yapılabilmektedir. Diğer kişiler tarafından yapılan talepler kanuna aykırılık teşkil edecektir.

 

6. Eksper Atama Adımı

Aşağıdaki ekranda "Kaydet" butonuna tıklandığında talep, eksper ataması yapılmadan oluşturulur ve "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)" nin onay sürecine gider. "İletişim Bilgileri" adımında girilen e-Posta ve cep telefon numarasına SBM tarafından bildirim gönderilir. Sıralı atama sigorta şirketleri tarafından yapılacak atalamalarda da geçerlidir.

Bir önceki ekranda bulunan "Eksper Atama Durum Sorgulama" butonu kullanılarak plaka ve şifre bilgisi ile hasar bilgileri ve atama durum detayı sorgulanır. SBM onay sürecine giden vekaletname ile yapılan atamalarda ekrandaki "Atama Durumu" alanında "Vekalet Onayı Bekleniyor" şeklinde görülür. Ekspertiz süreci hakkında bilgi alabilmek için ekranda belirtilen referans no ve kullanıcı sorgu şifresinin not edilmesi önemlidir.

SBM tarafından kontrol edilen Vekalet Sözleşmesi uygun ise; eksper ataması sistemden otomatik olarak sıralı yapılır ve "İletişim Bilgileri" adımında girilen e-Posta ve cep telefonu numarasına SBM tarafından bildirim gönderilir. SBM tarafından onaylanan Vekalet Sözleşmesi için https://online.sbm.org.tr/htm-eksist/public/talep/sorgu.sbm linki üzerinden aşağıdaki ekranda "Atama Durumu" alanında "Bekliyor" bilgisi görülür.

 

C) Değer Kaybı Eksperinin Hak Sahibi Tarafından Seçerek Atanması

Hak sahibi tarafından talep edilen eksper atamasında, eksperin talebi reddetmesi durumunda sistem tarafından otomatik sıralı olarak yeni bir eksper ataması yapılır. Yeni atanan eksper tarafından da talebin tekrar reddedilmesi durumunda hak sahibi https://online.sbm.org.tr/htm-eksist/public/talep/sorgu.sbm linki üzerinden 1 iş günü içerisinde yeni eksperiseçerek atayabilir.

1 iş günü geçmesi durumunda sistem tarafından "sıralı" olarak yeni bir eksper ataması yapılır.Atanan eksperin, atama tarihi itibarıyla 3 iş günü içerisinde raporunu tamamlamaması halinde bu sürenin bitimi tarihinde yeni eksper hak sahibi tarafından "Seçerek" atanabilir.

 

D) Hak Sahibi Tarafından Değer Kaybı Talebinin İptal Edilmesi

Hak sahibi tarafından eksper atama talebinden vazgeçilmek istenmesi durumunda https://online.sbm.org.tr/htm-eksist/public/talep/sorgu.sbm linki üzerinden aşağıdaki ekranda "Durum Değişiklik" başlığı altında yer alan "İptal Et" butonu ile bir kereye mahsus olmak üzere eksper atama talebi iptal edilebilir. Atama durumu, sadece "Bekliyor" durumundaki talepler iptal edilebilir.

İptal edilen atama talebi için yeniden başvuru yapılmak istendiğinde, aşağıdaki ekranda "Tekrar Talep Et" butonu kullanılarak yeni bir eksper atama talebinde bulunulur.

Yeni yapılacak atamada eksper, sıralı olarak atanır.

 

E) Hak Sahibi Tarafından Değer Kaybı Raporuna İtiraz Edilmesi

Hak sahibi veya Sigorta Şirketi tarafından yapılan eksper atamalarına ilişkin atanan eksper tarafından düzenlenen rapora, raporun tamamlandığına dair yapılan e-Posta ve SMS bildiriminden itibaren 3 iş günü içerisinde https://online.sbm.org.tr/htm-eksist/public/talep/sorgu.sbm linki üzerinden hak sahibi itiraz edebilir.

3 iş günü içerisinde itiraz edilmesi halinde sistem tarafından otomatik olarak "Sıralı" şekilde yeni bir "itiraz eksper" ataması yapılır. İtiraz eksperi tarafından 2 iş günü içerisinde hazırlanan rapora itiraz edilmesi durumunda sistem tarafından otomatik olarak "Sıralı" şekilde yeni bir "hakem eksper" ataması yapılır. Hakem eksper tarafından düzenlenen rapor, nihai rapor olduğundan bu raporlara sistem üzerinden itiraz edilememektedir.

Talebinizin haklılık durumuna göre eksper ücretinin tarafınızca ödenmesi ihtimali göz önünde bulundurularak itiraz etmeden önce raporu ayrıntılı şekilde inceleyiniz.