Sıkça Sorulan Sorular

Zorunlu Trafik Sigortasının teminatları nelerdir?

Araç ve Kaza Başına Maddi, Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri, Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm.

Trafik Sigortası kaza sonucundaki tedavi masraflarımı karşılar mı?

Trafik Sigortası karşı tarafa verdiğiniz bedeni ve maddi zararları kapsar. Sağlık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olup ilgili teminat dolayısıyla sigorta şirketinin ve Güvence Hesabının sorumluluğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesi hükmü gereğince sona ermiştir.

Ticari taksilerin Trafik Sigortası primi neden otomobiller için belirlenen primden yüksek olabilir?

Primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir ve her şirketin primi farklı olabilir. Bu sebeple ticari taksilerin primi otomobilden daha yüksektir şeklinde bir genelleme yapılması doğru değildir.

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik Sigortasının primini etkiler mi?

Evet, etkiler. Sigorta şirketleri, Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

Trafiğe ilk kez çıkan araçların poliçeleri hangi kademeden tanzim edilir?

İşletenin sahip olduğu Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (Merkez) veri tabanında kayıtlı bitiş tarihi en son poliçe dikkate alınır. Son poliçenin tespit edilemediği durumda, yeni poliçe 4. basamaktan düzenlenir. İşletenin sahip olduğu Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (Merkez) veri tabanında kayıtlı bitiş tarihi en son poliçe dikkate alınır. Son poliçenin tespit edilemediği durumda, yeni poliçe 4. basamaktan düzenlenir.

Trafik Sigortası primleri bütün şirketlerde aynı mıdır?

Trafik Sigortasında primler her sigorta şirketi tarafından, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen azami primlerin aşılmaması kaydıyla, serbestçe belirlenir.

Aracımın tescil tarihi üzerinden 15 gün geçti. Gün geçti diye zamlı prim mi ödeyeceğim?

Araç işleteni sıfatını kazananlar bu sıfatı kazandıkları tarih itibariyle trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Söz konusu tarihten itibaren sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğünün yerine getirilmediği her otuz gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, primin %50’si ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır.

Aracımı sattım, yeni alıcıya Trafik Sigorta poliçem devir olabilir mi?

Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

Evimin önünde park halinde duran aracıma birisi vurup kaçmış, ne yapmam lazım?

En yakın polis yada jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir. Sigorta şirketlerimizin sizler için sunduğu 7/24 saat yardım hizmetinden yararlanabilir,arabanızı çekici ile en yakın servise çektirebilirsiniz.

Hangi durumlarda kaza tespit tutanağı doldurulmacaktır?

Aşağıdaki durumlarda bu tutanak DOLDURULMAYACAKTIR. Bu durumlarda 155 veya kaza mahalli Jandarma bölgesindeyse 156 numaralı telefondan trafik zabıtasına haber veriniz. 

  • Kazaya bir aracın karışması (tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası ise),
  • Taraflardan herhangi birinin sürücü belgesinin bulunmaması veya belgesinin kullandığı araç cinsi için yeterli olmaması,
  • Araçlardan herhangi birinini ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmaması,
  • Sürücülerden herhangi birinde alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı şüphesinin bulunması,
  • Kazaya karışan araçlardan herhangi birinin kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması (Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans ve acil sağlık araçları hariç) ,
  • Kazada kamu malına veya üçüncü kişilere ait eşyalara zarar verilmiş olması,
  • Kazanın ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmış olması