Trafik Sigortası Raporları

Trafik Sigortası Yazılan Prim Değerleri 2017-2019 (Takvim Yılı Bazında, Kümülatif, 1000TL)

Yazılan Poliçe Adedi: Belirlenen zaman diliminde üretilen poliçelerin adedinden yine aynı zaman diliminde başlangıçtan iptal edilen poliçelerin adedi düşülerek hesaplanmıştır. (Kısmi iptaller düşülmemiştir.)

Yazılan Prim: Belirlenen zaman diliminde üretilen poliçelerin primlerinden yine aynı zaman diliminde iptal edilen poliçelerin primleri düşülerek hesaplanmıştır.

Ortalama yazılan prim, yazılan prim/yazılan poliçe adedi bağıntısı ile hesaplanmıştır.

Adet ve prim değerleri hesaplamalarında tanzim tarihi yerine poliçe/zeyil başlama tarihi baz alınmıştır.

Trafik Sigortası Yazılan Poliçe Adetleri 2017-2019 Takvim Yılı Bazında
Trafik Sigortası Ortalama Yazılan Prim Değerleri 2017-2019 (Aylık Yazılan Prim/Poliçe Adedi)(TL)

Yazılan Poliçe Adedi: Belirlenen zaman diliminde üretilen poliçelerin adedinden yine aynı zaman diliminde başlangıçtan iptal edilen poliçelerin adedi düşülerek hesaplanmıştır. (Kısmi iptaller düşülmemiştir.)

Yazılan Prim: Belirlenen zaman diliminde üretilen poliçelerin primlerinden yine aynı zaman diliminde iptal edilen poliçelerin primleri düşülerek hesaplanmıştır.

Ortalama yazılan prim, yazılan prim/yazılan poliçe adedi bağıntısı ile hesaplanmıştır.

Yazılan Poliçe Adedi Değişimi (Tarife Basamakları Bazında, Ocak-Kasim 2018/Ocak-Kasim 2019 , %)
Yazılan Prim Değişimi (Tarife Basamakları Bazında, Ocak-Kasim 2018/Ocak-Kasim 2019 , %)
Ortalama Prim Değişimi (Tarife Basamakları Bazında, Ocak-Kasim 2018/Ocak-Kasim 2019 , %)
Araç Türü Bazında Sigortasızlık Oranı Dağılımı (Tüm Türkiye) (2019 Ekim )
Araç Adedi En Yüksek 10 İlin Sigortasızlık Oranı Dağılımı (2019 Ekim)
Sigortasızlık Oranı En Yüksek 10 İl (Tüm Araç Türleri Dahil) (2019 Ekim)
Sigortasızlık Oranı En Yüksek 10 İl (Traktör ve Motosiklet Hariç) (2019 Ekim)
Sigortalılık Oranı En Yüksek 10 İl (Tüm Araç Türleri Dahil) (2019 Ekim)
Sigortalılık Oranı En Yüksek 10 İl (Traktör ve Motosiklet Hariç) (2019 Ekim)