İş Sürekliliği Politikası

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, sunmakta olduğu kritik hizmetlerin olağanüstü ve beklenmedik durumlar karşısında hiç etkilenmeden veya en az etki ile operasyonel devamlığının sürdürülmesini; kurduğu İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile planlar, işletir, ölçer ve iyileştirir.

Sigorta ve Bilgi Gözetim Merkezi İş Sürekliliği Yönetim Sistemi aşağıdaki belirtilen ilkeler kapsamında işletilir;

  • ISO/IEC 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Standardı gereksinimlerinin yerine getirilmesi,
  • Hizmetlerde kesinti yaşanması durumunda SBM'ye ve paydaşlara etkilerinin analiz edilerek, hizmetler için RTO ve RPO değerlerinin belirlenmesi ve hizmetlerin kritiklik değerlendirmesinin yapılması,
  • Hizmetlerin devamlılığı için kaynak gereksinimlerinin ve iç/dış bağımlılıklarının tespit edilmesi,
  • İş etki analizi sonucu belirlenen kritik hizmetler için risk değerlendirme yapılması ve olası risklerden kaynaklanabilecek kesinti sürelerinin ve etkilerinin en az seviyeye indirilebilmesi için risk işleme faaliyetleri gerçekleştirilmesi,
  • SBM'nin iş sürekliliği hedefleri, iş etki analizi ve risk değerlendirme sonuçları ile SBM'nin iş stratejileri, mevzuat ve sözleşme yükümlülükleri göz önünde bulundurularak iş sürekliliği stratejilerinin belirlenmesi,
  • Kritik hizmetler için iş sürekliliği planlarının hazırlanması, planların geliştirilmesi gereken yönlerinin tespit edilmesi amacıyla düzenli olarak tatbikat yapılması ve bu planların güncel tutulması,
  • Kritik hizmetlerin sunulmasında destek alınan tedarikçiler olması durumunda, bu tedarikçilerin iş sürekliliği kabiliyetlerinin değerlendirilmesi,
  • Yaşanabilecek iş sürekliliği olaylarında paydaşların hızlı, doğru ve etkin bir şekilde bilgilendirilmesinin sağlanması ve iletişimin korunması,
  •  Tüm çalışanların İSYS kapsammda sorumluluklarının bilincinde olmaları için düzenli olarak eğitim verilmesi ve eğitim etkinliğinin ölçülmesi,
  • İSYS'nin etkinliğinin performans göstergeleri ile ölçülmesi, raporlanması ve sürekli iyileştirme faaliyetleri yürütülmesi.