Türkiye'de İlk Olmak, S-CLOUD

SBM'den tüm paydaşlarına yepyeni bir hizmet altyapısı kuruldu. Bir yıldan kısa sürede public #BULUT altyapısını kurarak kendi alanında Amazon benzeri bir hizmet sağlayıcıya dönüşüyor.

Sigorta sektöründe faaliyet gösteren ya da sektör faaliyetlerinden faydalanan kurum, sigorta şirketi, acenteler ve eksperlerin SBM tarafından sağlanacak hizmetlerden faydalanabilmesi için bulut bilişim altyapısı oluşturulmuştur.

Özellikle Acente, Eksper vb. başta olmak üzere kullanmakta oldukları yazılımların, uygulama, raporlama, bilgi paylaşımları, ihtiyaca göre sunucu, veri tabanı hizmetleri gibi teknik olarak mümkün olabilecek bütün hizmetlerin SBM-Bulut (S-Cloud) üzerinden sağlanması, ölçülmesi, raporlanması, maliyetlendirilmesi sağlanacaktır.

Sektör genelinde sağlayacağı faydalar;

  •   Acente, eksper vb. KOBİ'lerin teknoloji maliyetlerinin azalması
  •   Sektördeki güvensiz yazılımların ortadan kalkması
  •   Sürekli, düzenli ve kaliteli bakım ve destek hizmeti sağlanması
  •   Fiziksel ve siber tehditlerin sektörü zor durumda bırakmasının önüne geçilmesi
  •   Verilere erişim konusunda taraflarca yaşanan güvensizliğin ortadan kalkması