SBM Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri ile Birlikte

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, SİSEB (Sigorta Sahteciliklerini Engelleme Bürosu) Suistimal Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında, Öğr. Üyesi Dr. Ayşegül Buğra’ nın katkıları ile Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sigorta Hukuku öğrencileri SBM Genel Müdürlük binasında bir araya geldiler.

Sigorta sektörü verilerinin tek merkezde toplanarak verilerin, güvenlikli bir şekilde saklanması, sektörün sağlıklı fiyatlama yapabilmesi için güvenilir, anlamlı bilgi ve istatistik sunulması, suistimallerin önlenerek sigorta sistemine olan güvenin arttırılması ve kamu gözetim-denetiminin etkinleştirilmesi misyonu ile SBM ’nin sigorta şirketlerine sunduğu katkılardan bahsedilerek etkinliğe başlamışlardır.

Teknoloji ve Alt Yapı Direktörü Sn. Alp Ertunga, SBM’ nin sektöre sunduğu veriyi işleyip anlamlı hale getirerek bilgiye dönüştürdüğü veri analitiği ile ilgili sunulan hizmetlerden, Kurumsal Çözümler ve İş Zekası Direktörü Sn. Berk Bacakoğlu, SBM nin katma değer sağlayan servisleri alanlarında  öğrenciler ile detaylı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Sigorta sahtecilikleri, suistimal teorisi ile çeşitli suistimal türlerinin anlaşılması ve suistimallerin önlenmesine yönelik hukuksal alt yapı, yanlış sigorta uygulamalarına dair bir çok konu da Sigorta Sahtecilikleri Engelleme Bürosu Direktörü Sn. Salih Taşyon tarafından da öğrencilere örnekler ile birlikte değerlendirmeler yapılmış olup verimli geçen etkinlik sonrası öğrenciler Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden memnun bir şekilde ayrılmışlardır.