Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Yönetim Komitesi, (03.11.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğine kadar Koordinasyon Komitesi olarak adlandırılmıştır) Merkezin karar organıdır. Yönetim Komitesi üyeleri 3 yıl süreyle görev yaparlar.

Yönetim Komitesi aşağıda belirlenen şekilde beş üyeden oluşur: (22.06.2018 tarihli ve 30456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1'inci maddesiyle, değişik şekli)

Birliğe üye sigorta ve emeklilik şirketlerinin genel müdür niteliğini haiz personeli arasından Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesince seçilecek birer üye, Bakanlıkça belirlenecek iki üye ve Merkez Müdürü.

Yönetim Komitesi Üyeleri

Özgür B. KOÇ / Başkan

Neova Sigorta Genel Müdürü

​​ozgur_koc.jpg

1975 Ankara doğumlu olan Özgür B. KOÇ, 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olduktan sonra 11 yıl hayat dışı sigorta sektöründe teknik ve reasürans yöneticiliği, 2 yılda uluslararası reasürans brokerliği yapmıştır.
1 Ocak 2009 tarihinden beri Neova Sigorta’nın Genel Müdürlüğünü yürüten Koç ayrıca 2014 yılında kurulan Katılım Sigortacılığı Derneği’nde dernek başkanı olarak görev yapmaktadır.

Bununla birlikte faizsiz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlaması amacıyla Başbakanlık genelgesiyle 2015 yılında kurulan Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu’nda Katılım Sigortacılığı Derneği Başkanı sıfatıyla üye olarak bulunmaktadır.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesi'nde görev almakta olup, aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Hayat Dışı Yönetim Komitesi üyesidir.

Mete GÜLER / Üye

T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkan Vekili


1979 yılında Ankara’da doğan Mete GÜLER, Lisans eğitimini 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı.

2003-2006 yılları arasında Maliye Bakanlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalıştı. 2006 yılında Sigorta Denetleme Kurulunda Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı ve 2009 yılında Sigorta Denetleme Uzmanlığına atandı. 2016 yılında Illinois Üniversitesi Ekonomi Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2017 – 2018 yılları arasında Sigorta Denetleme Kurulunda İstanbul Grup Başkanlığı, 2018 yılı Şubat ayından itibaren Sigorta Denetleme Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2018 yılı Mayıs ayından bu yana vekaleten Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 

Haziran 2018 itibariyle Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesi üyesidir.

Murat KAYACI / Üye

T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdür Vekili

murat kayacı.jpg

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden 1996 yılında mezun olan Kayacı, aynı yıl açılan sınav sonrasında 1997 yılında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Hazine Uzman Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladı.

T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki çalışma süresi içinde Michigan State University’de ekonomi alanında yüksek lisans eğitimi gören Kayacı,  ayrıca merkezi Paris’te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Kurumsal ve Finansal İşler Direktörlüğünde danışman olarak görevlendirildi.

Mart 2018’de Sigortacılık Genel Müdürlüğü görevine vekaleten atanan Murat Kayacı aynı zamanda TARSİM Yönetim Kurulu Üyeliği ve DASK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Haziran 2018 itibariyle Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesi üyesidir.

M. Uğur ERKAN / Üye

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur Erkan.jpg 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1986 yılında Türkiye İş Bankası'ndaki kariyerine Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 1994 yılında Bankanın Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı, 1995‑1998 yılları arasında Yazılım Geliştirme Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, 1998 yılında Yazılım Geliştirme Müdürlüğünde Grup Müdürü olmuştur. 2003 yılında  Anadolu Hayat Emeklilik'te Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen M. Uğur Erkan, 2014 yılından itibaren Genel Müdür olarak atanmıştır.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesi'nde görev almakta olup, aynı zamanda Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu ve
Türkiye Sigorta Birliği Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi üyesidir.

Murat HAKSEVEN / Üye

Merkez Müdürü / İcra Kurulu Başkanı


İş hayatına bankacılık sektöründe bilgi teknolojileri alanında başladı. Kamu ve özel sektör kurumlarında Network Uzmanı, Sistem Analisti, Yazılım Uzmanı, Veri Tabanı Yöneticisi, Proje Yöneticisi, Bilgi Teknolojileri Bölüm Yöneticiliği, Yazılım ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev aldı. Üst düzey yöneticilik görevlerinin yanı sıra, Yazılım Güvenilirlik Modelleri ve Yazılım Geliştirme Metodolojileri konularında akademik çalışmalarda da bulundu.

Bileşim A.Ş' de Operasyonlar Grubu'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Hakseven, son olarak Bileşim A.Ş' de Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevindeydi. Temmuz 2017 itibariyle Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne Merkez Müdürü olarak atandı ve halen bu görevi sürdürmektedir.

Hakseven, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı.