Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

SBM İnsan Kaynakları Politikamız

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, kesintisiz hizmet anlayışı ile, sürdürülebilir kalite, saygınlık ve bütün sigorta paydaşları arasında birlikteliği sağlamak üzeri​ne yapılandırılmıştır. Hedeflerini, her şeyden önce, sahip olduğu insan sermayesinden ​​aldığı güçle gerçekleştirir. Katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir kurum olma he​de​fini b​enimser. Üstün nitelikli insan ka​ynağının teminine, çalışanlarının sürekli geli​şimi​​ne ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem verir. Kurumumuzda, farklı bakış açıları her zaman teşvik edilerek yaratıcı fırsatlar için uygun ortamlar hazırlanır.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi, insana verilen değeri, insanı stratejik öneme sahip kılarak ön plana çıkarır ve ayrıcalıklı bir unsur olarak değerlendirilmesi için farkındalık yaratır. İnsan Kaynakları Stratejileri, bilgi güvenliği ve kesintisiz hizmet ortamında SBM'nin sektörel konumunu sürdürebilmesi için güvenilir, hızlı hareket eden ve proaktif bir organizasyonel yapıyı sağlamak ve geliştirmek için yapılandırılır.

"En Önemli Sermayemiz, İnsan Kaynağımızdır."

Değerlerimiz ve Yetkinliklerimiz

 
  • Etik Kurallara Uymak
  • Nezaket Kurallarına Uyum ve Adil Davranış
  • Gizlilik
  • İş Birliği ve Dayanışma Ruhu Oluşturmak
  • Eğitim, Gelişim, Kariyer ve Ücrette Fırsat Eşitliği Sunmak
  • Takım Çalışması
  • İletişim
  • Sonuç Odaklılık
  • Yaratıcılık
  • Sürekli Gelişim