Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
6.11.2015

Basamak hesabı için referans gösterilecek poliçenin belirlenmesi sigortalı lehine gerçekleştirilecek.

Hazine Müsteşarlığı'nın 01.09.2015 tarih ve (2015/36) sayılı  "(2013/19) Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçeleri Düzenlenirken İndirim Ve Artırım Uygulamasında Referans Alınacak Poliçelere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge"sinde hem gerçek hem de tüzel kişi işletenlerle ilgili tarife prim basamak hesabı hakkında yeni hükümler getirilmiştir.

Bu kapsamda, basamak hesabı için referans gösterilecek poliçenin belirlenmesinde, sigortalının birden fazla aracının bulunması durumunda, sigortalı tarafından talep edilen poliçenin değil, sigortalı için en lehe sonuç veren poliçenin referans gösterilerek prim basamağının tespit edilmesi sağlanmıştır.

Daha önceki uygulamalarda, referans gösterilecek poliçe sigorta şirketinin sorgusu ve sigortalının beyanı esasında gerçekleştirilmekteydi.

Belirtilen değişiklikler 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren sektör kullanımına​ sunulmuştur.

Sosyal Medya