Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
7.12.2015

28.08.2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” 28.11.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, sigorta şirketlerinin ana faaliyet konuları ile ilgili konularda yardımcı ve/veya tamamlayıcı nitelikte destek hizmeti alımına, destek hizmetlerinin verilişine ve bu hizmetleri sunan destek hizmet sağlayıcılarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Buna göre;

 • Hizmet alımına ilişkin genel esaslar başlıklı 5. maddenin birinci fıkrasına istinaden; şirketler, destek hizmetini almadan önce, Müsteşarlığa ibraz edilmek üzere, alacakları hizmetten doğabilecek riskler ile bunların yönetilmesine, beklenen fayda ve maliyetin değerlendirilmesine ilişkin raporu güvenli elektronik ortamda Sigorta Bilgi Merkezi'ne iletmekle yükümlüdür.

 • Diğer taraftan, aynı maddenin 9. fıkrasına istinaden şirketler hizmet konularına göre temin ettikleri destek hizmetlerine ilişkin olarak 1. fıkra uyarınca hazırlanan rapora ilişkin değerlendirmelerini her yılın Mart ayı sonuna kadar Merkeze iletmekle yükümlüdür.

 • Liste başlıklı 7. madde uyarınca, şirketler destek hizmetleri aldıkları hizmet sağlayıcılarının listesini hizmet konularına göre Sigorta Bilgi Merkezi'ne iletir.​


Sigorta Şirketleri Tarafından Yapılacak İşlemler

Yeterlilik Raporu

Sigorta şirketleri hizmet konularına göre Müsteşarlığa ibraz edilmek üzere, aşağıda belirtilen bilgiler ile hazırlanan PDF formatındaki yeterlilik raporlarını SBM sistemlerine yükleyecektir.

2015/42 sayılı Genelgeye göre hazırlanacak raporda aşağıdaki başlıkların olması gerekmektedir:

 • Destek Hizmetinin Konusu
 • Hedeflenen fayda, destek hizmeti alınmasından beklentiler
 • Destek hizmeti alınmasının oluşturacağı maliyet/yük
 • Destek hizmeti alınmasından doğabilecek riskler ve nasıl yönetileceği

Yılık Değerlendirme Raporu

Sigorta şirketleri temin ettikleri destek hizmetlerinin yeterlilik raporlarına ait değerlendirmelerini hizmet konularına göre her yılın Mart ayı sonuna kadar SBM sistemlerine yükleyecektir.

Bu kapsamda hazırlanacak raporda aşağıdaki başlıklar bulunmalıdır:

 • Destek hizmetinin konusu
 • Destek alınmasının şirkete sağladığı fayda
 • Destek alınmasının şirkete maliyeti/yükü
 • Destek hizmeti alınmasından doğabilecek riskler ve nasıl yönetileceği
 • Elde edilen sonuç. Fayda-maliyet analizi ve risk değerlendirmesi sonucu destek hizmeti alınmasının beklentileri karşılayıp karşılamadığı

Destek Hizmet Sağlayıcıları Kayıt İşlemleri

Sigorta şirketleri, destek hizmeti aldıkları hizmet sağlayıcılarını kendilerine açılan web uygulaması veya web servis aracılığı ile hizmet konularına göre SBM sistemlerine kaydedecektir. Sigorta şirketleri üzerinden kaydı yapılan hizmet sağlayıcıların ayrıca bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Kayıt işlemlerinde aşağıdaki bilgilerin girilmesi gerekmektedir:

 • Destek hizmet sağlayıcısının vergi numarası
 • Hizmet konusu (listeden seçilecek)

Herhangi bir sigorta şirketi ile ilişkisi olmayan destek hizmet sağlayıcıları http://sbm.org.tr/tr/OnlineIslemler/Sayfalar/Iletisim-Formu.aspx adresinden "Destek Hizmet Sağlayıcıları Kayıt/Güncelleme Talepleri" seçeneğini seçerek sisteme kayıt başvurusunda bulunmalıdır.

Başvuruya aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekmektedir:

 • Son döneme ait vergi levhası
 • İmza sirküleri
 • Başvuruyu yapan kişinin kimlik fotokopisi 

Başvuru SBM tarafından değerlendirildikten sonra listeye kayıt işlemi yine SBM tarafından gerçekleştirilecektir. Yukarıda belirtilen belgelerin başvuruya eklenmemesi veya eksik belge olması durumunda listeye kayıt işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

Sosyal Medya