Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
29.7.2015

"Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası" yaptırmak artık zorunlu!

6 Şubat 2015 tarihinde yayımlanan  29259 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile  Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için "Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (MÇZFKS)" yaptırmak zorunlu hale getirilmiştir.

Maden işletmelerine sigorta uygulaması getirilmesi, üstelik bu ​sigortanın zorunlu tutulması ve sigortası olmayan işletmelere faaliyet izni verilmemesi maden ocaklarının güvenliğini artırmada önemli bir adım olmuştur.

Ferdi kaza sigortası genel şartlarına göre, sigortalı, sigorta poliçesi süresi içinde, ani ve dışarıdan gelen bir tehlikenin neticesinde ve kendi iradesi dışında ölür ya da bedensel olarak bir zarar görürse uğradığı zararlar, ferdi kaza sigortası poliçesi ile güvence altına alınmış olmaktadır.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza sigortasında önemli hususlar;

 • Zorunlu bir sigortadır.
 • Yıllık olarak düzenlenecektir.
 • 150.000 TL toplam limit ile ölüm ve sakatlık teminatlarını kapsamaktadır.
 • Sigortalı (maden çalışanı) bazında prim tutarı 700 TL'dir.
 • Sigorta şirketi tarafından poliçe tanzimi öncesinde ve poliçe tanzim edildikten sonra  maden ocağı işletmesinin asgari sigortalama şartlarını taşıyıp taşımadığının tespiti için, maksimum aralık  6 ayda bir olmak üzere poliçe vadesinde en az 2 kez ekspertiz komite (risk heyeti) ataması ve incelemesi yapılması gerekmektedir.
 • Maden ocağı işletmesinde gerçekleştirilecek inceleme sonucunda ilgili tesisin asgari sigortalama şartlarını kaybettiğinin tespiti halinde mevcut sigorta teminatı askıya alınır, maden ocağının tekrar incelenmesi için maksimum 1,5 aylık hazırlık süresi sonrasında aynı komite (risk heyeti) görevlendirilir.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza sigortası için görevlendirilecek ekspertiz komitesi ;

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin bildirdiği maden denetimi ile ilgili  eğitim  almış eksperler arasından; sigortalanacak maden ocağında çalışan sayısı 10 ve az ise 1, çalışan sayısı 10'dan fazla ise 2 eksperden,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bildirdiği en az 3 yıl yer altı kömür madenciliği veya kömürden gayri yer altı madenciliği işletmesi tecrübesi bulunan A-Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip 1 iş güvenliği uzmanından,
 • Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün bildirdiği en az 3 yıl yer altı kömür madenciliği veya kömürden gayri yer altı madenciliği işletmesi tecrübesi bulunan 1 maden mühendisinden oluşacaktır.

Sigorta şirketleri eksperler ve uzmanlar için yayımlanan tebliğ uyarınca belirlenen şartların varlığını araştırmakla yükümlüdür. Uzmanların risk incelemesi yapılacak/sigortalanacak işletmeyle menfaat bağının bulunmaması zorunludur.

6 Mayıs 2015 çarşamba  günü yayımlanan 29347 sayılı  tarife talimatlar tebliği 5. Maddesi çerçevesinde Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza sigortası akışında SBM;

 • Poliçe tanzimi öncesinde Ön Ekspertiz yapılabilmesi için belli kriterlere uygun olarak otomatik komite ataması,
 • Maden İşletmeleri ve maden işletenleri  havuzunun oluşturulması,
 • Komite üyeleri(Eksper, Maden Mühendisi ve İş Güvenliği Uzmanı) havuzunun oluşturulması ve güncel tutulması,
 • Komite üyelerine ve sigorta şirketlerine iş takip ekranlarının sağlanması
 • Maden Eksper raporunun  elektronik ortamda girilmesi,
 • Maden Eksper raporunda alınan uygunluk kararına göre poliçe tanzimi kontrollerinin yapılması,
 • Poliçe ve hasar  bilgilerinin online olarak SBM sisteminde tutulması,
 • Sektöre, Hazine Müsteşarlığı'na ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına sunulmak üzere yararlı istatistiklerin ve raporlamaların hazırlanması,
 • Poliçesini yaptırmayan işletmelerin takip ve kontrolünün sağlanmasını temin edecektir.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...​

Sosyal Medya