Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
3.5.2016

Eksper ve Poliçe Sahipleri̇ (sigortalılar, sürücüler) Tamirhaneleri̇ Değerlendirecek

Tamirhane Referans Listesi Genelgesi ve Destekleyen Genel Şartlar

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 08.09.2015 tarihli ve (2015/32) sayılı Tamirhane Referans Listesine ilişkin Genelge ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde Tamirhane Referans Listesi oluşturularak, tamirhanelerin eksper ve sigortalı görüşü ile skorlanması ve sonuç itibari ile sunulan hizmet kalitesinin arttırılması öngörülmektedir. Uygulama 22.02.2016 tarihli ve 2016/8 sayılı genelgeye istinaden 1 Nisan 2016 itibari ile yürürlüğe girdi.

Uygulamanın amacı; Türkiye genelinde tamirhane havuzunun SBM veri tabanında oluşturulması, tamirhanelerin sundukları hizmetin kalitesine göre skorlanması ve elde edilen skor skalası ile onarım ve bakım hizmetleri için referans teşkil edecek bir tamirhane listesinin sigortalı erişimine sunulmasıdır.

Eksper ve Poliçe Sahipleri̇ (sigortalılar, sürücüler) Tamirhaneleri̇ Değerlendirecek

Uygulama ile eksperler, ekspertizini yaptıkları aracın onarım gördüğü tamirhaneyi Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği esaslar çerçevesinde SBM üzerinden değerlendirebiliyor.

Aynı zamanda; her bir tamirhane sigortalı tarafından da e-Devlet sistemi üzerinden değerlendirilebiliyor.

Genel skorlama 100 puan üzerinden gerçekleştiriliyor ve bu skorun %80'i Eksper ve %20'si ise sigortalı değerlendirmesinden alınıyor.

Eksper tarafından değerlendirmesi yapılan tamirhane hizmetine ilişkin ilgili sigortalıya 3 günlük değerlendirme süresi tanınıyor. 3 gün içerisinde sigortalı tarafından değerlendirme yapılmazsa, skor hesaplaması %100 eksperin değerlendirmesi ile gerçekleştiriliyor.

Değerlendirme aşamaları ve erişim bilgilendirmeleri hakkında sigortalıya mail ve SMS yolu ile, ekspere de mail yolu ile bilgilendirme yapılıyor.

Düşük Skor Alan Tamirhaneler Referans Listesi​nden Çıkarılacak

100 üzerinden 60 puanın altında olan değerlendirmeler olumsuz, 60 puan ve üzerinde olan değerlendirmeler ise olumlu olarak kabul ediliyor.

Olumsuz değerlendirmeleri toplamının, genel değerlendirme içerisindeki payının %30'u aşması durumunda ilgili tamirhaneye mail ve SMS ile bilgilendirme yapılıyor.

Son 1 yıl içerisindeki değerlendirmelerde; tamirhanenin olumsuz kanaat ile neticelenmiş değerlendirmelerinin genel değerlendirme içerisindeki payının %40'ı aşması durumunda ilgili tamirhane 1 ay süresince SBM referans listesinden çıkarılacak.

Aynı durumun yıl içerisinde tekrarı durumunda ilgili tamirhane 3 ay, 3. kez tekrar etmesi durumunda ise 6 ay referans listesinden çıkarılacak.

Ayrıca, herhangi bir usulsüzlük ya da suistimal konusunda hüküm giymiş olan tamirhaneler, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile referans listesinden çıkarılacak.

Referans listesinden çıkarılan tamirhaneler belirtilen cezai süre dolduktan sonra otomatik olarak referans listesine eklenecek. Referans listesinden çıkarılan ve cezai süresini doldurarak tekrar referans listesine eklenen tamirhaneler en erken 2 ay sonra tekrar listeden çıkarılabilecek. Tamirhaneler referans listesinden çıkarıldıkları ve listeye dahil edildikleri her aşamada mail ve SMS kanalı ile bilgilendiriliyorlar.

Genelge hükümleri uyarınca, tamirhanelerin referans listesinden çıkarılma prosedürü 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe alınacak. 1 Nisan 2016 tarihinden sonra SBM tamirhane havuzuna dahil olacak yeni tamirhanelerin referans listesinden çıkarılma prosedürü ise ilgili tamirhanenin SBM tamirhane havuzuna eklenme tarihinden 6 ay sonra başlayacak.​​

Sosyal Medya