Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
11.12.2013

Dünyanın birçok ülkesinde ekonomik kriz yaşanmasına rağmen Türkiye’de şirketler on kat, yüz kat gibi inanılmaz oranlarda büyüdü.

​ 

Ne mutlu ki yakın dönemde Türkiye’de mazeret kazanmadı. Son yıllarda Türkiye, büyük bir cesaret ile atılması gereken her adımı tek tek attı ve beklenen fırsatlar büyük ölçüde yakalandı. Sanayiciler, girişimciler, ihracatçılar, yatırımcılar, tüm sektörlerdeki şirketler, beyaz yakalılar ve iş adamları Türkiye’deki istikrarlı politika ortamını çok iyi değerlendirerek bu kararlı büyümeyi yakaladılar. Son on yıl içinde Türkiye’de operasyon yürüten yerel ve küresel birçok şirket büyüme rekorları kırdı. Dünyanın birçok ülkesinde ekonomik kriz yaşanmasına rağmen Türkiye’de şirketler on kat, yüz kat gibi inanılmaz oranlarda büyüdü.

Geçmişin bütün olumsuzlukları ve kayıpları son yıllarda tek tek düzeldi ve giderildi.

İmar Bankası mağdurlarının 10 milyar TL'lik alacağı ve batan diğer bankaların mudilerinin alacakları, yani yaklaşık 150 milyar TL, faizi ile birlikte mudilere Hazine tarafından ödendi. Yıllar önce Tasarruf Teşvik Hesaplarında biriktirilen yaklaşık 10 milyar TL, sahiplerine geri ödendi. 2005 yılı başında TL’den altı sıfır atılarak TL’nin onurlu yükselişi başlatıldı. TL’nin dünya paraları karşısındaki değeri artırıldı. 10 yıl önce zarar eden kamu bankaları rekor karlar açıklar duruma gelerek Türkiye ekonomisinin bel kemiği olduğunu ve güçlü ekonominin en büyük destekçisi olduğunu gösterdi.

Son 10 yılda Türkiye'de büyük başarılar gördük yaşadık:

 • GSYİH (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) 4 kat artarak 200 milyar dolardan 800 milyar dolara yükseldi.
 • Kişi başına düşen gelir 3 kat artarak 3.500 dolardan 10.500 dolara çıktı.
 • Türkiye'nin "reel büyümesi" yıllık ortalama %5,3 olarak gerçekleşti.
 • Türkiye reel olarak %100'den daha fazla büyüme gösterdi.
 • Kamu borcunun GSYİH'ye oranı %40'lara geldi.
 • Yabancı direkt yatırım 140 milyar dolara yaklaştı.
 • IMF'ye olan borç sıfırlandı.

Diğer taraftan Türkiye'deki teknoloji alanında gelişim inanılmaz oldu:

 • Mobil telefon sayısı 68 milyona ulaştı. 3G abonesi 42 milyona ulaştı.
 • İnternet kullanıcısı 50 milyona geldi. 32 milyon Facebook kullanıcı sayısı ile Türkiye dünyada ilk sıralara yükseldi.
 • İnternet çıkış hızı 10 kat artarak 160 gigabit/sn'den 1,6 terabit/sn'ye yükseldi.
 • Yerleşim yerlerindeki en düşük geniş bant hızı 8 mega bit/sn'ye kadar yükseldi.
 • Türkiye kendi uydusunu, kendi uçağını, kendi arabasını üretir hale geldi.

Son 10 yılda, sigorta sektörünün yıllık üretimi 5 kat büyüyerek 2 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseldi. Sigorta sektörünün GSYİH içindeki payı (%1,5) çok düşük olmasına rağmen, teminat altına aldığı riskin toplamı 30 yıllık GSYİH’ye karşılık gelen 40 trilyon TL'dir. 2013 yılına sigorta sektörü çok iyi bir başlangıç yaptı. İlk yarıyılda sektör %25 büyüme rakamlarını yakaladı. Özellikle BES, DASK ve Kasko alanlarındaki devlet katkısı ve desteği son dönemdeki büyümenin arkasındaki başarı faktörleri oldu. Hasar ve kaza sayısındaki azalma ile birlikte sektör kârlı bir yılı tamamlamayı hedefliyor.

Yıl 2023, Dünyanın En Büyük 7. Ekonomisi: TÜRKİYE

Nasıl mı? Hep ileri, hep yukarı, hep zirveye giderek. Hep büyüyerek.
Nasıl mı? Hiç kayıp vermeyerek. Hiç kaybetmeyerek.
Nasıl mı? Krizlerden, afetlerden, kazalardan, büyük hasarlardan zarar görmeyerek.
Nasıl mı? Sigorta. Sigorta. Sigorta.

Evet, dağcılar zirve tırmanışlarını yaparken bulundukları yerden aşağı düşmemek için belli aralıklar ile dağa çivi çakarlar ve bellerine bağlı olan ipi bu çivideki çengele bağlarlar. Olumsuz bir durum ile karşılaştıklarında ve elleri ayakları kaydığında dağcıyı, dibe çakılmaktan çivi kurtarır ve bulunduğu yerde tutar. Böylece zirveye doğru giderken hiçbir zaman dibe çakılmadan yukarı doğru ilerleyebilirler. Dağcıların yaptığı gibi ekonomik açıdan zirveyi hedefleyen Türkiye’deki herkes sigorta ile bir çivi çakabilir ve Türkiye, hiç düşmeden tırmanışına devam edebilir.

Yere çakılmadan zirveye tırmanmanın tek yolu; sigorta çivisini çok yere çakmak ve sigorta çivisine tutunmaktır.

Türkiye, tüm risklerini sigortalatarak ve sigortaları yurt dışı reasürans şirketlerine tekrar sigorta ettirerek yani tüm riskleri yurtdışına ihraç ederek gelecek 10 yıl hiç kaybetmeden ve hiç durmadan yola devam edebilir.

Bugün bankacılık sisteminin ekonomiye sağladığı krediler toplamı 800 milyar TL civarındayken, sigorta sistemi 40 trilyon TL riski teminat altına alarak Türkiye ekonomisine ve topluma çok daha büyük katkı sağlamaktadır. GSYİH’deki %1,5 olan sigorta sektörünün payı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi %5’lere doğru hızla ilerlemesi Türkiye’nin hedeflerini gerçekleştirmesi açısından olmazsa olmazlardandır.

2013 yarıyıl sonunda Hayat Sigorta Poliçe sayısı 20 milyonu aştı, trafik ve kasko poliçeleri toplamı da 20 milyonu aştı, DASK %50 büyüme, BES %60 büyüme, Oto %50 büyüme rakamlarını yakaladı. Bu sayılar Türkiye’nin, sigortanın gerekliliğine ve önemine ne kadar çok inandığını gösteriyor. Aynı hızla büyüme devam ederse yıl sonu prim üretiminin %30 büyüme ile 26 milyar TL’yi aşması şaşırtıcı olmaz.

Sigortalı oranının artması ve sigorta sektörünün büyümesi için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak onlarca projeyi başlattık. Bir kısmını hayata geçirdik ve geçiriyoruz. Belki, dünyada bir ilk olan “tüm poliçeler kesildiği an; anında merkezi sisteme yani Merkezimize bilgilerin aktarılması (Online Entegrasyon)” projesi sektörün büyük bir başarısı olacaktır.

Türkiye’nin 2023 hedefleri umarım fazlası ile gerçekleşir ve Türkiye, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına kolaylıkla girer.

Hedefleri yakalamak için mutlaka sigorta...

Sigorta ile daha güzel, daha güvenli, daha refah, daha güçlü, daha mutlu yarınlar Türkiye’nin olacaktır.


Sosyal Medya