Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
11.4.2013

Danışma Komitesi, ilk toplantısını Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet Genç başkanlığında 11 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirdi.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin görevleri ile ilgili olarak Yönetim Komitesine istişari görüş vermek ve önerilerde bulunmak amacıyla Merkez nezdinde kurulan Danışma Komitesi, ilk toplantısını Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Genç başkanlığında 11 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirdi. Sayın Genç, kick off toplantısında komitenin misyon ve vizyonu hakkında üyeleri bilgilendirdi.

aydin-satici-eksperler-birligi-ziyareti-4-k.jpg

Kurulan bu komite ile Acente ve Eksperlerin SBM Yönetim Komitesine görüş vermeleri sağlanmış olup, SBM’nin Acente ve Eksperlerin görüşünü alarak daha sağlıklı sektör analizi ve stratejisi oluşturabilmesi hedeflenmiştir. Böylece SBM, Danışma Komitesi ile birlikte çok daha geniş kesimlere ulaşabilen, sektörün tüm paydaşlarına mesajlarını iletebilen çok daha güçlü bir kurum haline gelmiştir.

Danışma Komitesi, 19 Nisan ve 31 Mayıs tarihlerinde SBM Merkez ofisinde iki kez toplanmıştır. Bu toplantılarda SBM Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmek üzere;

  • Acente ve eksperlerin bireysel işlerinde gereken kaliteyi sağlaması,
  • İcra Kurulu üyelerinin yapılan işi değerlendirebilmesi ve daha kaliteli iş yapılabilmesi amacıyla çeşitli fikir alış verişleri yapılmıştır.
 
Toplantıda SBM'nin yeni yapılanması ve bu yapı ile sektöre sağlanacak fayda ve imkânlar da Komite üyelerine anlatılmıştır. Bir sonraki Danışma Komitesi Toplantısı, 27 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilecektir.

aydin-satici-eksperler-birligi-ziyareti-1-k.jpg

Danışma Komitesi

Başkan 
SBM Merkez Müdürü - Aydın SATICI

Başkan Yardımcısı 
SBM Çözüm Geliştirme Direktörü - K. Tufan TEKİN

Komite Üyeleri 
SEİK Başkanı - Yalçın KAYA
SAİK Üyesi - Özcan DUYSAK 

Katılımcılar
SEİK Üyesi - Çetinay KARAOL 
SBM Birim Yöneticisi - Özkan DEĞİRMENCİ 
SBM Birim Yöneticisi - Erkan ÇİNKO​
Sosyal Medya