Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
3.2.2014

2013 yılının ”hayat sigortaları” adedinde, bir önceki yıla oranla yüzde 9 artış yaşandı.

Hayat branşı sigortacılığının en güncel veri adetleri sektörden gelen aylık raporlar ile kaydedilmektedir. 

Merkezimizde toplanan bu veriler ile hayat branşına ait istatistikler hazırlanıp sektör paydaşları ile aylık olarak paylaşılmaktadır.

Türkiye’de hayat branşında sigorta yaptıranların sayısı her geçen gün artıyor.

2012 Aralık döneminde ferdi ve grup poliçe bazında toplam sigortalı adedi 17 milyon 393 bin 521 adet iken 2013 yılının Aralık ayında bu sayı 18 milyon 972 bin 601 adede ulaşmıştır. Geçen yıla oranla sigortalı adedinde %9 artış meydana gelmiştir. 

1.jpg 
Ferdi Sigorta: Tek kişinin teminat altına alındığı bireysel hayat sigorta türüdür.
Grup Sigorta: Bir sözleşme kapsamında bir grup insanın hayat sigortasının yapılmasına imkân veren sigorta türüdür.

Son yıllarda bankalar, sigorta şirketlerinin en büyük üretime sahip aracıları konumuna gelmiştir.

Diğer ülkelerde hayat branşı, hayat dışı branşlardan daha büyük bir paya sahipken, ülkemizde büyük ölçüde banka kredilerine bağlı olarak hayat poliçesi üretimi gerçekleştirilmektedir.

Kredi vermek bankacılığın en temel tarihsel işlevi olmakla birlikte aynı zamanda bir bankanın en riskli faaliyetidir. Kredi sunma faaliyetinin en büyük riski “kredinin geri ödenmemesi” olarak nitelendirilmektedir.

Kredi ödenmeme riskini en aza indirmek ve riski teminat altına alabilmek adına bankacılık faaliyetlerinde sigortacılık kavramı gündeme gelmiştir.

“Bireysel kredilerle bağlantılı olarak yapılan hayat sigortaları, krediyi kullanan kişinin vefatı halinde mirasçılarını, maluliyeti halinde ise kendisini kredi borcu yükünden kurtarmaktadır.”

Aşağıda yer alan tablolarda, Aralık 2013 döneminde hayat prim üretiminin %79’unun banka kanalı ile elde edildiği görülmektedir.*​
2.jpg 


3.jpg 

*Tablolardaki veriler Hayat Branşında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin, periyodik olarak merkezimizle paylaştığı verilerinden oluşmaktadır.

Hayat sigortalarının ürün bazında prim dağılımlarına bakıldığında geçmiş yıllarda olduğu yine Birikimli Hayat Sigortaları ve Yıllık Vefat Sigortalarının büyük paya sahip oldukları görülmektedir.

Aralık 2013 Direkt Prim Üretimi (Ürün Bazında)

4.jpg 

5.jpg 

Uzun Süreli Hayat Sigortası:  Vefat, tam ve daimi sakatlık gibi yaşamınızda başınıza gelebilecek risklere karşı, uzun süreli maddi güvence sağlar. Sigorta süresi 2 – 20 yıl arasında belirlenebilir.

Birikim sunmayan, ancak sigortalının ölümü halinde geride kalanlara yüklü bir tazminat sağlayan sigorta türüdür.

Birikimli Hayat sigortası: Kişinin tasarruf yaparak kendisini ve taşıdığı hayati riskler nedeniyle de sevdiklerini güvence altına alan sigorta poliçeleridir.

Birikimli Hayat, Birikim ve Vefat teminatlarını kapsar. Poliçenizde belirtilen süre sonunda oluşan birikimler tarafınıza ödenir. Beklenmedik bir yaşam kaybı durumundaysa, yakınlarınıza güvence sağlar.

İrat Ödemeli Hayat Sigortası: Katılımcının emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerini herhangi bir hayat sigortası şirketine giderek kendisine belirli bir süre için ya da ömür boyu maaş bağlatma durumudur.

Sadece Yaşam Teminatlı Hayat Sigortası: Sigortanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren kişiyi poliçe türüne göre vefat, hayatta kalma, maluliyet veya kritik hastalıklar gibi büyük risklere karşı güvence altına alan; birikim priminin alındığı durumlarda primleri yatırıma yönlendirerek, sigorta süresi sonunda toplu para ya da emeklilik hakkı tanıyan, sigortadır. 

Yıllık Hayat (Vefat) Sigortası: Sadece ölüm teminatı sağlar. Sigorta süresi olan 1 yıl içinde, sigortalının ölümü durumunda menfaatdarlarına sigorta poliçesinde belirtilen ölüm teminatı ödenir. Bir yıllık süre sonunda, sigortalının hayatta olması halinde hiçbir ödeme yapılmaz. Sigortaya devam etmek için her sene yeni bir Yıllık Hayat Sigortası yapılmalıdır.

Karma Hayat Sigorta: Hayatta kalma ve ölüm durumunu belirli oranlarda karma olarak kapsayan sigorta çeşididir. Sigortalı önceden belirlenmiş bir süre içinde sigortalı olup, bu süreden önce ölümü halinde belirlemiş olduğu varislerine temin eden sigortalı miktar ödenir. Süre sonunda hayatta kaldığı takdirde ise sigortalı miktarı kendisi alır.

Sermaye İtfa Sigortası: Peşin ya da taksitli prim ödemeleri karşılığında, süresi ve miktarı açısından belirli olan taahhütleri kapsayan aktüeryal tekniğe dayanan birikim işlemlerine bağlı ödeme yapan hayat sigortası türüdür.​

Sosyal Medya