Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
31.10.2013

Son yıllardaki ekonomik iyileşmelere paralel olarak, işverenler çalışanlarına özel sağlık sigortası yaptırmaya önem vermektedir.

Özel Sağlık Sigortası, sigortalılara diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlamaktadır. Poliçenin geçerli olduğu süre içinde, seçilen ürüne bağlı teminatlar kapsamında herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu teşhis ve tedavi masrafları bu sigortadan karşılanmaktadır.

Son yıllardaki ekonomik iyileşmelere paralel olarak, işverenler çalışanlarına özel sağlık sigortası yaptırmaya önem vermektedir. Sektöre bakıldığında; özel sektör çalışanlarının yüzde 65’i özel sağlık sigortasından faydalanmaktadır. Özel sağlık sigortaları, çalışanların motivasyonunu artırırken, iş gücü ve gelir kaybını da önlemektedir.


2013 Yılı Sigortalı Sayısı Dağılımı (31.10.2013)
2012-yili-saglik-sigortali-sayisi-dagilimi_3.png

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun, her türlü sağlık teminatını vermesine rağmen özel sigortalı sayısında artış olduğu gözlenmektedir. Alternatif sağlık kurumlarından kısa sürede muayene ve  ameliyat randevuları alınmaktadır. Özel sağlık sigortaları sayesinde, SGK ile anlaşması olmayan kurumlarda tedavi görme imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca yatarak tedavi gerektiren durumlarda daha iyi otelcilik imkânı sunulmaktadır.

SGK, sağlık kurumları tarafından kapsama alınmayan ya da kısmen karşılanan durumlarda devreye giren, özel sağlık sigortası olarak “Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası”nı yürürlüğe koymuştur.

Getirilen yeni düzenleme ile;

  • Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri (estetik girişimler, akupunktur gibi alternatif tedaviler vs.),
  • İlave ücret tutarları,
  • Otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar,
  • Sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre, Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları üzerinde kalan tutarlar, tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır.

Bu model yıllardır birçok gelişmiş dünya ülkesi (Almanya, Hollanda, Fransa vs. ) tarafından uygulanmakta ve sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır.

Sağlık sigortası bilincinin artması, özel hastanelerin SGK ile yapacakları anlaşmalar, tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortasının çerçevesinin belirlenmesi ve ekonomik istikrar, özel sağlık sigortalarının gelecekte daha da yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

saglik_3.png
- 31.12.2012 tarihi itibariyle alınan verilere göre hazırlanmıştır -​
Sosyal Medya