Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Forbes Mart 2016 Sigorta Özel Eki SBM Haberi - 1.3.2016

Forbes Dergisi Mart 2016 Sigorta Özel Eki SBM Haberi

​​

2004-2014 yılları arasında yaklaşık 5 kat büyüyen sigorta sektörü, sergilediği büyüme performansıyla diğer ülkeleri geride bırakıyor.​

Sigorta şirketi sayıları ve branşları her geçe gün artarken, Türk toplumunun bu alanda daha da bilinçlenmesi; sigortacılığın sahip olduğu potansiyeli bir kez daha gözler önüne seriyor.​

​Türk sigorta sektörü yükselişe geçti

Sigortanın ekonominin vazgeçilmez bir unsuru olduğu artık herkes tarafından kabul ediliyor. Bireylerin ve kurumların gelecekleriyle ilgili endişelerini azaltan sigorta; hem daha rahat kararlar alınmasını hem de daha uzun vadeli planlar yapılabilmesini mümkün kılıyor.

Peki Türkiye'de sigorta sektörünün güncel ivmesi ne yönde seyrediyor? Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden (SBM) gelen bilgilere göre bugün Türkiye'de 26'sı hayat, 33'ü hayat dışı olmak üzere toplam 59 sigorta şirketi, aktif olarak faaliyet gösteriyor. Sigorta şirketi sayısının artmasının; şirketlerin sigortacılığın farklı branşlarına odaklanmasının da etkisiyle, sektörün büyümesine olumlu katkıda bulunduğu gözlemleniyor. 2004 yılında toplanan sigorta primi 6.8 milyar TL iken, bu rakam 2014 yılında yaklaşık 26 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Yıllara yayılmış prim grafiklerine bakıldığında ise, sigorta sektörünün 2004-2014 yılları arasında yaklaşık 5 kat büyüdüğü ve neredeyse her yıl Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) üzerinde bir büyüme performansı gösterdiği görülmekte. Bu hız; gerek ülkemizdeki diğer sektörlerin gerekse diğer ülkelerdeki sigorta sektörlerinin büyüme hızlarının çok üzerinde. Söz konusu ivme, Türkiye'nin sigorta alanında ne denli büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Ayrıca veriler, sigorta bilincinin arttığına işaret ediyor.

Öte yandan, yıllık prim üretiminin GSYH içindeki oranı (%1.5), Avrupa (%5) ile karşılaştırıldığında; Türk sigorta sektörünün alması gereken çok yolu olduğu görülüyor. Trafikte sigortalılık oranının %81, kaskoda %28, yangın konutta %25, zorunlu deprem sigortası'nda %31, hayatta %24 seviyelerinde olması da, ülkemizdeki sigorta potansiyelinin ne kadar büyük olduğunun bir başka göstergesi. Bu noktada; şirketlerin kişiye özel risk analizi ve fiyatlama yapması, teknolojinin ve sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılması, yeni ürünler sunulması gibi faktörlerin; sigortalılık oranlarını tırmanışa geçireceği düşünülüyor.

Sektörde 'oto' etkisi

Poliçe ve prim tutarlarına bakıldığında sigortacılık sektörünün oto ağırlıklı olduğu görülüyor. Ülkemizdeki araç sayısı artışına paralel olarak, trafik sigortasında da yıllar itibariyle bir artış gözlemlenmekte. 2014 yılında yaklaşık 17.926.000 trafik poliçesi düzenlenmiş iken, bu sayı 2015 yılında 18.890.000'e kadar çıktı. Benzer bir artış, trafik prim üretiminde de görüldü. 2014 yılında 49 milyar TL olan prim üretimi, 2015 yılında 6.75 milyar TL'ye ulaştı. Sigortalılık oranının en yüksek olduğu trafik branşında en çok zorunlu trafik sigortası %92.72 oran ile otomobil araç türü için yapıldı. Bunu. % 88.54 ile kamyonet ve %82,38 ile minibüs araç türleri takip ediyor. En çok sigortasız araç ise motosiklet ve traktör araç türlerinde bulunuyor. İl bazında sigortalılık oranlarında ise %91.7 ile İstanbul birinci sırada yer alıyor. İstanbul'u sırasıyla %89.66 ile Bingöl, %88.93 ile Trabzon ve %88.19 ile Ankara izliyor.​

Kasko sigortası büyüyor

Yine SBM'den gelen bilgilere göre, 2014 yıl sonu itibariyle düzenlenen 5.5 milyon adet kasko poliçesi için 4.5 milyar TL prim yazılmış iken; 2015 yıl sonu itibariyle %9 oranında artışla 6 milyon adet kasko poliçesi düzenlendi ve toplam 4.9 milyar TL prim yazıldı. Diğer yandan, kasko hasarlarında da benzer bir artış gözlemlendi. 2014 yıl sonu itibariyle yaklaşık 1.5 milyon adet hasar dosyası açılmış iken; bu rakamın 2015 yıl sonu itibariyle %7 oranında artış göstererek yaklaşık 1.6 milyon adede ulaştığı görüldü.

Türkiye'de günde yaklaşık 3.000 maddi hasarlı kaza meydana geliyor. Bu da her yıl 900 bine yakın kaza gerçekleştiği anlamına geliyor. 2015 yılı istatistiklerine göre en çok maddi hasarlı kaza İstanbul, Ankara. İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli'nde gerçekleşmekte. Araç başına kaza oranında ise İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve İzmir ilk sıralarda yer alıyor. 

2014 yılında yaklaşık 22.8 milyon hayat poliçesi yapıldı. 2015 yılında hazırlanan poliçe sayısı da yine benzer seviyelerde seyretti. Bununla birlikte; 2014 yılı sonunda yaklaşık 26 milyon olan yürürlükteki poliçe sayısı, 2015 yılı sonunda, 3 milyon artışla 29 milyona kadar çıktı.

2015 yılı Haziran ayından itibaren uygulamaya geçirilen "Maden Çalışanlan Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası" kapsamında 894 maden sahasından 120'sinde, toplam 142 maden ocağı için poliçe düzenlendi. Düzenlenen poliçelerde 27.974 maden işçisi sigortalandı, 17.5 milyon TL değerinde prim üretildi.

Sağlık sigortalan da yükselişte

Özel sağlık ve seyahat-sağlık branşlarında 2014 yılının Ocak-Aralık aylarında 2.7 milyon poliçe düzenlenirken, bu poliçelerin %96'sının bireysel, %4'ünün grup poliçesi olduğu görülmekte. 2015 yılının Ocak-Aralık aylarında ise %7'lik bir artışla yaklaşık 2.9 milyon poliçe düzenlenirken, bu poliçelerin %96'sı ferdi olarak üretildi. Her iki yılın Ocak-Aralık ayları kıyaslandığında ferdi poliçelerde %6'lık, grup poliçelerde ise %12'1ik bir artış görüldü.

25 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe giren "Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği" ile eksper atamada yeni dönem başladı. Yönetmelikle birlikte sigorta şirketleri eksper atayıp atamayacaklarına 1 iş günü içerisinde karar vermek ve bu bilgileri SBM'ye göndermek zorunda.

Sigortalılar ise eksper ücretini kendileri ödeyerek hasar ihbarının SBM'ye ulaşmasından itibaren, istedikleri bir zamanda kendi eksperlerini atayabiliyor. Hem sigorta şirketi hem sigortalılar birbirlerinin atadığı eksperin düzenlediği hasar ekspertiz raporuna itiraz edebiliyor. İtiraz eksperleri sistem tarafından rastgele atanıyor. Rastgele atanan eksper ücretini, her durumda sigorta şirketi karşılıyor. Sigortalının atadığı eksperin hazırladığı ekspertiz raporu ile sigorta şirketinin atadığı espertin hazırladığı ekspertiz raporu arasında mutabakatsızlık olması durumunda; taraflardan birinin talebi üzerine hakem eksper atanıyor ve hakem eksperin ücreti talep sahibi tarafından ödeniyor.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra sigortalılar tarafından yapılan atamalara göre sigortalıların %90 oranında eksper ücretini bizzat kendileri ödeyerek kendi eksperlerini atamayı tercih ettikleri görülmekte.

​​Aydın Satıcı, Forbes Mart 2016, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Aydın Satıcı

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Merkez Müdürü

Benzersiz çözümler sunuyoruz 

Bundan 12 yıl önce vizyoner bir öngörüyle kurulan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), bugün dünyada benzersiz bir organizasyon olarak Türk sigorta sektörüne ve vatandaşlara etkin çözümler sunuyor.

Bugün sigorta şirketleri, tüm branşlarda sigorta verisini anlık ve gü​nlük aktarımlar ile SBM'de tutulan ortak veri tabanına aktarıyor. Milyonlarca vatandaş ise SBM'nin sund􀂒uğu faydalı servisleri oldukça yoğun bir biçimde kullanıyor. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Merkez Müdürü Aydın Satıcı, SBM'nin sağladığı hizmetleri ve sektörel öngörülerini aktardı. SBM'yi, Türkiye sigorta sektörünün büyük bir başarısı olarak tanımlayan Aydın Satıcı, şu sözleri kaydetti: "Türkiye'nin son 12 yılda gerçekleştirdiği büyük gelişim ve kalkınma hamlelerinden biri de SBM olmuştur. Bugün artık SBM'siz sigorta sistemi düşünülemez. Maddi hasarlı kaza sonrası hazırlanan kaza tespit tutanağı işlemlerinin hızlı bir şekilde yapılmasını, hasar işlemlerinin hemen başlamasını, kaza lokasyon bilgisini​n nokta bazlı takibinin yapılabilmesini sağlayan; sigorta şirketlerinin proaktif olarak müşterilerine ulaşmasını mümkün kılan 'Mobil Kaza Tutanağı' uygulaması dünyada benzersizdir. Bu alandaki dünya rekoru da Karaman'daki bir vatandaşımıza aittir. Sigortalı sürücümüz, kaza tespit tutanağı işlemlerini 'Mobil Kaza Tutanağı' uygulamasını kullanarak, süreci 5.5 dakikada tamamlayıp bir dünya rekoruna imza atmıştır. Diğer bir dünya rekoru da KTT girişi ve kusur oranı değerlendirme süreci dahil olmak üzere, kaza anından sonra 10 dakikada tamamlanan işlemdir. Bu da bir dünya rekorudur. Bugün Türkiye'de sigorta sektörüne yön veren tüm üst düzey yöneticiler, tüm branşlarda gerçek zamanlı 'dashboard'lar ile sektörü anlık olarak her yerden takip edebilmektedir. Türkiye'de sigorta dışında hiçbir sektörde bu şekilde gerçek zamanlı sektörel rapor olmadığı gibi dünyada da bu şekilde verilen sektörel rapor bulunmamaktadır."​

Öte yandan Aydın Satıcı, uygulamaya alınan dünyanın ilk ve tek "Değişen Parça SMS Servisi" hakkında da bilgi verdi. Satıcı, sözlerini şu açıklamayla noktaladı: "5664 SMS Hasar Sorgu servisimiz, altı yılı aşkın bir süredir vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yıl hasar sorgu servisinde, tamir olan ya da değişen araç parça bilgisini de SMS yolu ile vatandaşlar ile paylaşmaya başladık. SMS ile değişen tamir olan parça bilgisini kolay yoldan veren dünyada başka benzer bir servis göremedik. Bu yeni servisimiz de çok yoğun ilgi gördü. 5664 SMS servisi üzerinden yıllık yaklaşık 15 milyon SMS alıyoruz. Türkiye'deki vatandaşlarımız çok şanslı. Satın alacaklan ikinci el aracın hem hasar durumunu hem de değişen parçalarını görerek bilerek işlemlerini yapıyorlar. Bu servisimizin de benzerinin dünyada olmaması bize ayrı bir gurur veriyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi olarak benzersiz olmanın ve benzersiz servisler sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. SBM ve sigorta sektörü olarak yeni dünya rekorları ile Türkiye'nin gelişimine ve büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."​​​

Aydın Satıcı, Forbes Mart 2016, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, inovalig 2015, Recep Tayyip Erdoğan    ​

Sosyal Medya