Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
BThaber - 28.10.2013

Sigorta sektörü, daha büyük, daha güvenli, daha hızlı

Sektörün arkasındaki büyük güç "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi", HP yazılım ve donanım ürünleriyle IT alt yapısını güçlendirdi.

Sigorta sektörünün bilgi merkezi olan "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)" bilişim alt yapılarında yeni projeleri hayata geçiriyor. 62 adet sigorta şirketi 2013 yılı için 26 milyar TL poliçe üretimi hedefine doğru ilerlerken, faaliyetler kapsamında; trafik, kasko, hastalık/sağlık, hayat, seyahat, mali mesuliyet, tehlikeli madde poliçeleri SBM merkezi veri tabanlarında tutuluyor. SBM, kamu ve özel kurumlar iie bağlantı için HUB görevi üstleniyor. Sektöre faydalı olacak istatistiki bilgiler ve raporlamalar da SBM bünyesinde üretiliyor ve paylaşılıyor.

hp-dergi-nevzat-koldemir-bulent-geckin.jpg

SBM; bilgi işlem yapılarını modernize etmek için HP ile geliştirdiği projeler çerçevesinde PPM (Project and Portfolio Management), ALM (Application Lifecycle Management) Performance Center (Load Runner), UFT (Unified Functional Testing), CDA (Continous Delivery Automation), SA (Server Automation) ve 00 (Operations Orchestration) çözümlerini bünyesinde konumlandırıyor. Tüm bu projeler ile temel hedefleri geliştirme ve test süreçlerinde daha hızlı ve kaliteli bir yönetim, yönetilebilir ve raporlanabilir yaşam döngüsü, sonuçta da tüm testlerden başarıyla geçmiş, kaliteli kesintisiz hizmetler tasarlamak amaçlanıyor. SBM BT Servis Yönetimi Direktörü Bülent Geçkin projelerin Önemini şöyle anlatıyor:

"SBM'de kesintisiz hizmetlerin devamlılığını sağlama ve kaliteyi artırma amaçlı BT altyapılarımızı gözden geçirip projeler üretiyoruz. Yazılım geliştirme süreçlerimizde kod güvenliği ile ilgili hata olmaması adına HP Fortify & Web Inspect çözümleri ile kurum içinde geliştirilen uygulamaların yüzde 100 güvenli olmasını amaçlıyoruz. HP ArcSight ile log ve olay yönetimi yapıyoruz. Sigorta sektörü ile eşgüdümlü hareket edebilmek amaçlı BT Komiteleri kurduk, altı ayda bir olmak suretiyle toplantılar düzenledik. İki kez de "Genel BT Komitesi" toplantıları yaptık. İkinci etkinliğimizi HP katkılarıyla gerçekleştirdik. Sektördeki süreçleri ve ihtiyaçları yine sigorta şirketlerinin BT yetkilileri ile birlikte ele aldık."

HP ile verimli iş birliği

"SBM'nin HP ile işbirliğinde; güvenlik, servis, donanım ve yazılım alanlarında yatırımlar yapıldı. Sistem odasında donanım yükseltmelerinde HP'nin Blade sunucuları ile devam ederek alan ve enerji tasarrufuna odaklandık. Bu yapı bize hız ve esneklik sağlıyor" diyen Geçkin, donanım tarafında tamamlanmış önemli projelerinden bir tanesinin iç network'ü 10G hızına çıkartmak olduğunu vurguladı. Geçkin, "HP ile Datacenter Çare Anlaşması çatısında 7x24 bakım desteği, garantilenmiş çözümler almaktayız. Datacenter Çare hizmeti dâhilinde mimari tasarımdan başlayarak proaktif arıza yönetimine uzanan geniş bir yelpazede hizmet alıyoruz" bilgisini veriyor ve bütünselliği odaklandıklarını ifade ediyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yazılım Geliştirme ve iş Zekası Direktörü Nevzat Koldemir de projelerin detaylarına şu eklemeleri yapıyor:

"Tüm yazılım sürecinde baştan sona entegrasyon için HP'nin PPM, ALM ve Test Otomasyon ürünlerini tercih ettik. Böylece tüm ürünler birbiri ile konuşabiliyor. Entegre proje yönetim süreci ile bir tarafta sektör şirketlerine en doğru yapıları sunarken diğer tarafta kendi iş yapış kültürümüzü de değiştiriyor, geliştiriyoruz."

"Bu çalışmanın ilk adımında tüm birimlerin iş süreçleri çıkarıldı ve HP&İnnova danışmanlığı ile şematik hale getirilerek HP PPM'de bu süreçler konumlandırılmaya başlandı. Yakın zamanda pilot versiyonları devreye girecek süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte SBM, Analiz'den başlayıp Deployment'a kadar olan tüm uygulama geliştirme süreçlerini HP PPM&ALM ürünleri üzerinden yürütecek ve dönüşecek. Süreçlerin kaynak planlamasını PPM'de yönetiyor olacağız ve tüm süreçlerin kalitesi %100 kontrol edilebilir ve izlenebilir hale gelecek.

"Projelerde HP ile planlı ilerleme ve etkin işbirliği ile hem zaman hem verimlilik sağlanıyor. "2014 yılı, mobil projelerimiz odaklı geçecek" diyen Koldemir sözleri ne şöyle devam ediyor:

"HP PPM&ALM&Test Araçları ve Sürüm Otomasyonu (CDA) entegrasyonu, Türkiye'de ilk olan bir proje. HP'nin tüm bu ürünlerinin bütünleşik olarak çalışacağı ilk yer SBM olacak. Uçtan uca bu otomasyonun dünyada da örnekleri az, bu da HP Türkiye ve SBM'nin başarısı olacak. Buradaki hedefimiz; otomatize edilmiş süreçlerle, SBM bünyesinde geliştirilen ürünlerin test ve canlı sistemlere otomatik akmasını sağlamak, nihayetinde bölgesel bir başarı hikayesine imza atmak."

Bölgede bir ilk hayat buluyor

Sigorta şirketlerinin BT dönüşümünün ve ihtiyaç duyulan atılımın arifesinde olduğunu söyleyen HP Yazılım Müşteri Yöneticisi Zihni Orhan, SBM'nin sektöre öncü olabilecek bir noktada olduğunu, bu nedenle burada hayata geçirdikleri projenin kendileri için önem taşıdığını vurguluyor. SBM'yİ 'sektörün buluşma noktası' olarak tanımlayan Orhan, burada gerçekleştirilen başarılı projelerin içinde HP olarak yer almanın kendileri için önemine dikkat çekiyor. Orhan yatırım sürecini şöyle anlatıyor:

"2013 Mayıs ayında yapılan anlaşma kapsamında yer alan HP Yazılım, Güvenlik ve Altyapı çözümlerinde, projeler faz faz devreye alınıyor; takvime uygun olarak devam eden projelerin tamamının 2013 yılı İçerisinde tamamlanması hedefleniyor.

SBM tüm Türkiye'ye hizmet veren, çok kritik bilgi ve sistemlerin yönetildiği bir kurum. Böylesine önemli bir ortamda talebin alınmasından hizmetin sunumuna kadar tüm süreçleri entegre olarak yönetebileceğimiz bir yapıyı oluşturuyoruz. Proje bölgedeki İlk bütünleşik ALM-CDA kurulumu olmasıyla da farklılık yaratıyor. CDA ile birlikte farklı ortamların otomatik olarak hazırlanması ve hatalardan arındırılmış olarak "deployment" yapılması sağlanıyor.

SBM tarafından örnek bir BT yapısı oluşturuluyor ve bu dönüşümün başarılı bir şekilde devreye alınması hem bizim hem de SBM için çok önemli...

Sosyal Medya