Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Sigorta Haber Gazetesi - 15.3.2013

Oracle'dan Sigorta Sektörüne Özel Etkinlik

Oracle Türkiye, sigorta sektörüne özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, yeni nesil sigortacılık ve değişen teknolojilerin sigorta sektörüne etkileri üzerinde duruldu. 14 Mart tarihinde Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleşen etkinlik, sigorta sektöründen çok sayıda yöneticiyi de bir araya getirdi.
Etkinlik, Oracle Türkiye Genel Müdürü Filiz Doğan'ın açılış konuşması ile başladı. Doğan, sadece veri tabanı değil, iş uygulamaları, orta katman ürünleri ve iş zekası uygulamaları kapsamında da, uzun yıllardır sigorta sektörüyle çalıştıklarını belirtti. Oracle'ın sigorta sektöründe önemli bir yerde olduğunu söyleyen Doğan, konuya ilişkin şu istatistiki verileri dile getirdi: "2012 yılı verilerine göre, elementer sigorta tarafında bulunan 14.3 milyon sigortalının yaklaşık yüzde 95'i, Oracle kullanan sigorta firmaları tarafından sigortalanmış durumda. Kesilen 47 milyon poliçenin ise yüzde 90'i, Oracle teknolojileri kullanılarak kesilmiş. Bugün 17 bireysel emeklilik firmasının 15'i Oracle kullanıcısı ve dolayısıyla yaklaşık yüzde 70 kadar fon katılımcısı, Oracle teknolojileri ve uygulamalarıyla çalışıyor."
Doğan'ın ardından Oracle Sigortacılık EMEA Bölgesi Global İş Birimi Kıdemli Direktörü Glenn Lottering sunumunu gerçekleştirdi. Lottering, sigorta sektörünün dinamikleri ve Oracle'ın sektöre bakış açısından ele aldı. Teknolojinin eski yıllara göre geliştiğini ve müşteri beklentilerinin de zaman içinde farklılaştığını dile getiren Lottering, zamana ayak uydurmak gerektiğini belirtti. Lottering, Oracle olarak günümüz ihtiyaçlarını göz önüne aldıklarını ifade ederek, sigorta sektörüne yönelik sundukları çözümlerden de bahsetti.

Sigorta şirketleri, teknolojiye yatırım yapmalı

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) Merkez Müdürü Aydı​n Satıcı ise sunumunda, değişen teknolojilerin ve pazarlama mecralarının sigorta sektörüne etkilerine değindi. SBM olarak hedeflerinin sigorta sektörünü büyütmek olduğunu vurgulayan Satıcı, görevlerinin ise sigorta şirketlerinin büyüme hedeflerine katkı sağlayacak altyapıyı sunmak olduğunu belirtti. Merkez olarak, teknolojiye büyük önem verdiklerini söyleyen Satıcı, gelecekte de var olmak isteyen şirketlerin, bu alana yatırım yapması gerektiğini ifade etti. Satıcı, teknolojinin insanlar tarafından bu kadar yoğun kullanıldığı günümüzde, sigorta sektörünün de bu alanda yer alması gerektiğini dile getirdi.

Sektöre yön verenler buluştu

Etkinliğin devamında, 'Sektöre Yön Verenler' isimli bir panel gerçekleşti. Moderatörlüğünü, Oracle Türkiye Teknoloji Satış Yöneticisi Burcu Bartın'ın yaptığı panele, Akbank Bankasürans Bölüm Başkanı Gönül Alpay, Ziraat Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü M. Akif Eroğlu, Neova Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Özgür Koç ve Asya Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ercüment Korkut da panelist olarak katıldı.
Panelde, bankasüransin sektörün büyümesindeki etkisinden ve sigortalı sayısının artışındaki rolünden bahsedildi. Ayrıca halkın sigorta konusundaki bilinç eksikliğinin de dile getirildiği panelde, müşteri memnuniyetinin önemi ve bu amaçla hızlı ve kesintisiz hizmet sunmanın gerekliliği konuları üzerinde duruldu.
Ayrıca uzman kişi ve kurumlarca ele alınan sigorta, hayat ve emeklilik sektörlerinde yaşanan gelişmeler ve 2020 öngörüleri konularının yanı sıra sektörün yeni teknolojik trendlerinden de bahsedilen etkinlikte, Oracle müşterileri, iş ortakları ve Oracle çalışanları çok sayıda sunum gerçekleştirdi.

Sosyal Medya