Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Yönetim Komitesi, (03.11.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğine kadar Koordinasyon Komitesi olarak adlandırılmıştır) Merkezin karar organıdır. Yönetim Komitesi üyeleri 3 yıl süreyle görev yaparlar.

Yönetim Komitesi aşağıda belirlenen şekilde beş üyeden oluşur:

Birliği temsilen, Birlik Yönetim Kurulunca seçilecek asgari genel müdür yardımcısı şartlarını haiz hayat dışı sigorta grubu için iki, hayat grubu için bir üye, Birlik Yönetim Kurulu üyesi olmayan şirketlerin genel müdür yardımcısı şartlarını haiz personel arasından Müsteşarlıkça belirlenecek bir üye, Müsteşarlıktan bir üye.

Yönetim Komitesine ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan üyelerden biri başkanlık eder. Başkan bu üyeler arasından Yönetim Komitesi tarafından belirlenir.

Yönetim Komitesi üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır ve karar alır.

Yönetim Komitesi gerekli gördüğü durumlarda ilgili kurumlardan görüş isteyebilir.

Yönetim Komitesi Üyeleri

Uğur GÜLEN / Başkan​ 

Aksigorta Genel Müdürü

 

1991 yılında çalışma hayatına başlayan Uğur Gülen; İnterbank, Denizbank, Ak İnternet, MNG Bankt’ta çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 2004-2009 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak Akemeklilik ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de görev yapmıştır. Mayıs 2009’dan itibaren Aksigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Uğur Gülen, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimi görmüş olup, aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Gökhan KARASU / Üye

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür 

 

1973 yılında Ankara' da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1997 yılında mezun olmasını müteakip avukatlık stajını, daha sonra Hakim adaylığı stajını yaptı. Ardından İ.Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Anabilim Dalında asistanlık yaptı.

2000 yılında Hazine Müsteşarlığı' nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Burada, Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP), Kamu Bankalarında Yeniden Yapılandırma Sürecinin Düzenlenmesi ve Sosyal Güvenlik Reformu çalışmalarında görev aldı.

Görevine Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü' nde Genel Müdür olarak devam etmektedir.

İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

M. UĞUR ERKAN / Üye

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1986 yılında Türkiye İş Bankası'ndaki kariyerine Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 1994 yılında Bankanın Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı, 1995‑1998 yılları arasında Yazılım Geliştirme Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, 1998 yılında Yazılım Geliştirme Müdürlüğünde Grup Müdürü olmuştur. 2003 yılında  Anadolu Hayat Emeklilik'te Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen M. Uğur Erkan, 2014 yılından itibaren Genel Müdür olarak atanmıştır.

Ekim 2014 yılından beri Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu üyesidir.

Mayıs 2016'dan itibaren Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcısı ve Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Özgür Bülent KOÇ / Üye 

Neova Sigorta Genel Müdürü

 

1975 yılında Ankara doğdu. 1996 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliğinden mezun oldu.

1996 yılında Işık Sigorta da iş hayatına giren Özgür Bülent Koç, 2007 yılına kadar bu kurumda çalıştıktan sonra, 2007 yılında Willis Re firmasına Bölge Yöneticisi olarak geçiş yapmıştır.

2009 yılından itibaren Neova Sigorta da Genel Müdür pozisyonunda görev yapmaktadır, aynı zamanda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetim Komitesi üyesidir.

Erhan BOZKURT / Üye 

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

​​

1965 Zonguldak doğumlu Erhan Bozkurt, 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.  

Çalışma hayatına 1987 yılında Garanti Bankası'nda uzman yardımcısı olarak başlamış, 1990-2009 yılları arasında çalıştığı Başak Sigorta'da (kurumun adı Groupama Sigorta olarak değişmiştir) müfettişlik, teftiş kurulu başkanlığı ve grup müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2009 yılından itibaren de kuruluş çalışmalarını yürüttüğü Ziraat Sigorta'da pazarlama, kurumsal teknik, bireysel teknik, alacak sigortaları, reasürans ve aktüerya birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini, Eylül 2015'e kadar üstlenmiştir.

Eylül 2015'den itibaren Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.